כביש טבעתי

הקרן לפיתוח דימונה אמונה על תכנון וסלילת כביש טבעתי שיקיף את העיר וייתן מענה תחבורתי לתושבים.

בשלב הראשון הכביש ימשיך את זה הקיים בשכונה הצפונית ויצור חיבורים נוספים, כולל לאגם.

לאחר מכן, תתווסף יציאה נוספת מהעיר, ובסוף הבנייה הכוללת תתווסף גם יציאה רביעית בצומת ערוער שתקצר את זמן הנסיעה לבאר שבע באופן משמעותי.