Loading...

פרסומים אחרונים

Loading...
04/11/2020
הארכת המכרז להפעלת פארק אקסטרים עד 23.11.2020
11/10/2020
הארכת מכרז 36/2020
11/06/2020
מכרז 23/2020 סקייטפארק- הוארך
21/07/2020
הארכת מכרז – שכירות מרפאה יועצת + מכון דיאליזה מרכז רפואי מיראז' דימונה
15/07/2020
הארכת מכרז מנהלת מצויינות
11/06/2020
נוספה הבהרה למכרז 21/2020 למקווה שכונת השחר
31/05/2020
מכרז 24/2020- דרוש/ה רכזת הורים – בוטל
31/03/2020
מכרז פומבי מס'-15/2020- הבהרה הנגשת מוסדות חינוך
22/03/2020
ביטול מכרז הסקייט פארק
26/02/2020
הארכת מכרז לתכנון שכונה צפון מזרחית
05/01/2020
הודעה בדבר עבודות קרצוף וריבוד אספלט ברחבי העיר- סגירת כבישים
26/07/2018
שעות פעילות הרנטגן במיראז'
לכל הפרסומים  

מרכזי הקפ"ד