מרכז צעירים

ייעוד:
המרכז יפעל בדימונה לחיזוק ולקידום האוכלוסייה בכלל והצעירים בפרט, תוך הבנת ההקשר האזורי בתחומי התעסוקה, השכלה, תרבות, קהילה, מעורבות התושבים ופיתוח דמוגרפי ויאפשר לאוכלוסייה לבחור ולבנות את עתידה בעיר.

המרכז פועל סביב מספר תחומי ליבה עיקריים:

  • השכלה גבוהה – במסגרת תוכנית "הישגים". ייעוצים להשכלה גבוהה, ייעוץ לקריירה, ניהול כל מערך המלגות העירוני, תוכניות ייעודיות ועוד.
  • הכשרות מקצועיות – מרכז "יעדים" פועל כמרכז משולב הון אנושי וצעירים, משמע הדבר כי אנו מחוברים לתוכניות רבות הן ברשות המקומית (שיקום שכונות, רווחה, שרות התעסוקה, אפיקים ורשות מקדמת) והן מול גופים חיצוניים (ג'וינט, משרד הביטחון, רווחה, לשכת התעסוקה ועוד).
  • פיתוח קהילה – בשנה הקרובה נמשיך לעודד את מעורבות הצעירים והמשפחות אף יותר, נשים דגש משמועתי יותר על אוכ' הצעירים הלא נשואים (סטודנטים וחיילים משוחררים), נמשיך את הפעילות אל מול צוותי ההיגוי והעשייה בתחומים הנוגעים לקהילה.
  • בתחום תרבות הפנאי לצעירים אנו מתכוונים להמשיך גם השנה את שיתוף הפעולה עם משרד התרבות והרשות לפיתוח הנגב בתוכנית "אינדימונה", נפיק אירוע מיתוגי גדול בחג החנוכה, נוביל ונתמוך ביזמים ויזמויות צעירות ועוד. הודות לשיתופי הפעולה עם המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, הרשות לפיתוח הנגב ומשרד התרבות אנו מקווים להמשיך ולהרחיב מגמה זו.
  • מעורבות חברתית – תחום המעורבות החברתית בדימונה מהווה פלטפורמה לעשייה חברתית משמעותית של צעירים וליצירת רשתות חברתיות וקהילתיות הפועלות למען שינוי סביבתי, כלכלי וחברתי. מרכז הצעירים בדימונה מובל לאורו של חזון כי הקשר הבלתי אמצעי אל מול אוכ'  הצעירים הינו קריטי להצלחת המרכז והעיר.
  • צמיחה דמוגרפית – תחום צמיחה דמוגרפית מספק מענה לאלו הרואים את עתידם ואת ביתם בדימונה (כולל מתעניינים ומתלבטים).
    הרכזת אחראית על פיתוח, הובלה ותכלול מערך השירותים העירוני בתחומי דיור, צמיחה דמוגרפית והתיישבות.

ועידת הנגב

תמונה 1 מתוך 4

צור קשר עם המרכז