הארכת מכרז מסגרת 72/2023 –  תכנון, ביצוע והקמת חדרי טרפו – שנאים, שכונת אמנון ליפקין שחק ושכונת ממשית