שכונה צפון מזרחית א' – דימונה: הודעה לזוכים

זוכים יקרים,

אנו מברכים אתכם על זכייתכם במגרש בשכונה צפון מזרחית א' – דימונה.

הקרן לפיתוח דימונה (להלן: "הקרן") משמשת כחברה מנהלת עבור משרד הבינוי והשיכון ומתוקף תפקידה הנה הגוף המפתח את השכונה.

להלן תיאור תמציתי של הנדרש מכם לצורך מימוש הליך הרכישה, כפי שבא לידי ביטוי בחוברת המכרז:

 1. חתימה על הסכם הפיתוח שצורף לחוברת המכרז
 2. חתימה על הסכם הסבה מול הקרן לפיתוח דימונה
 3. תשלום הוצאות פיתוח
 4. הנפקת ערבות בנקאית (בגובה 5% מעלות הפיתוח הכוללת)

את המסמכים ניתן להוריד באמצעות כניסה לקישור כאן.

שימו לב!

 • יש לתאם הגעה מראש להעברת המסמכים מול גב' קרן ברגיל בטלפון 073-3268656 או במייל kerenb@dimona.muni.il
 • אישורי תשלום הפיתוח יש להעביר ידנית למשרדנו בדימונה וזאת עד ליום 22/10/2022 (תשלום הוצאות הפיתוח תוך 90 יום ממועד בחירת המגרש).
 • ערבות בנקאית מקורית יש להעביר ידנית למשרדנו בדימונה יחד עם אישורי התשלום וזאת עד ליום 22/10/2022
 • צילום ת.ז של הזוכים
 • יש להגיע עם העתקים של כל המסמכים – לא ניתן לצלם במשרדנו.
 • יובהר, כי את ההסכמים יש להגיש ב-2 עותקים מקוריים. לא יתקבל עותק מצולם!
 •  

בברכה,

אבי היקלי

מנכ"ל הקרן לפיתוח דימונה