הארכת מכרז 51/2021 – החלפת קירוי גג במרכז המסחרי

הקרן לפיתוח דימונה מודיעה על הארכת המכרז מס' 51/2021 בנדון עד לתאריך 23/01/22 יום א' בשעה 14:00.

פתיחת המכרז באותו היום בשעה 14:15.

תוקף ערבות ההשתתפות המכרז עד ל-23/05/2022.

 

בברכה,

אינג' אבי היקלי

מנכ"ל הקפ"ד