מכרז פנימי – רכז/ת ועדת תחבורה ורישום לטאבו – בוטל