הרשמה למאגר יועצים

הקרן לפיתוח דימונה החלה בשימוש במאגר יועצים דיגיטלי.

יועצים המעוניינים בכך מוזמנים להירשם למאגר החדש כאן.

יובהר, כי החל מיום 10/10/2021 מאגר היועצים של הקרן ינוהל באמצעות מאגר היועצים הדיגיטלי בלבד.

בברכה,

 

אינג' אבי היקלי

מנכ"ל הקרן לפיתוח דימונה