העברת הקאנטרי לתאגיד הספורט העירוני

להודיעכם כי החל מיום 14/05/2021 הקרן לפיתוח דימונה תחדל מהפעלת הקאנטרי ומתקניו השונים לרבות בריכה חיצונית/פנימית, חדר כושר וכל מתקן המצוי במתחמי קאנטרי דימונה.
החל מהמועד הנ"ל יופעל הקאנטרי ומתקניו על ידי תאגיד עירוני בבעלות עיריית דימונה – העמותה לקידום הספורט הפנאי ותרבות הגוף בדימונה תחת ניהולו של מר רועי אמנו.
**מנויים פעילים ימשיכו לפעול כרגיל**
לבירורים נוספים יש לפנות למס':  073-2137743/4
שמחנו להעניק למשפחתך ולך שירות במסגרת הקאנטרי.
בברכה,
הקרן לפיתוח דימונה.