החל מתאריך 10.2.21 משרדי הקפ"ד יעברו לרחוב מ"ד המעפילים 28 בית ספר "יוספטל" לשעבר