הארכת מכרז 36/2020

בניית גן ילדים דו כיתתי מגרש 607 בשכונת השחר דימונה