הארכת מכרז – שכירות מרפאה יועצת + מכון דיאליזה מרכז רפואי מיראז' דימונה