הודעה בדבר עבודות קרצוף וריבוד אספלט ברחבי העיר- סגירת כבישים

כל העבודות יתבצעו בשבוע הקרוב במידה ומזג האוויר יאפשר זאת אם לא זה יגלוש לשבוע הבא.

לוח הזמנים לביצוע העבודה

כל העבודה תבוצע בין התאריכים 06-15/01/20 כל סגירות הכבישים רק אחרי השעה 08:30 בלבד

  1. רחוב יצחק שדה ויצחק ורדימון 06-08/01
  2. רחוב הרצל בין רחוב העצמואת לדוד רזיאל נתיב היציאה בלבד 7-8/01
  3. ככר הנבל כניסה לעיר (המלאכה –הרצל) 8-9/01
  4. ככר המייסדים +רחוב בבא סאלי עד לנווה מדבר (המלאכה –הנשיא ) 8-10/01
  5. ככר הקניון עבודות לילה מהשעה 23:00 עד 06:00 לפנות בוקר לא אמור להפריע