הארכת מכרז 58/2019

הקפ"ד מודיעה על הארכת המכרז הנ"ל עד לתאריך 8/1/2020 בשעה 12:00 .כמו כן ,תנאי הסף בנוגע לחובת עבודה בשבתות וחגים בוטל .משתתפים אשר הגישו מועמדותם אינם צריכים להגיש שנית .

 

בברכה

אינג' אבי היקלי

מנכ"ל הקפ"ד

שינוי גודל גופנים