הבהרה – מכרז פומבי מס' 55/2019

הבהרה – תיקון טעות:
בפרסום מכרז פומבי מס' 55/2019 –מכרז מסגרת אספקה והתקנה של דשא סינטטי שטחים ציבוריים בעיר דימונה, נפלה טעות.
 
תנאי הסף הם כדלקמן : למציע ניסיון מוכח בביצוע עבודות אספקה והתקנה של דשא סינטטי (לא כולל עבודות פיתוח שאינן חלק מהתשתית הדרושה להתקנת הדשא הסינטטי), בהיקף כספי מצטבר של 9,000,000 ₪ (תשעה מיליון שקלים) לא כולל מע"מ ,לפחות, במהלך השנים 2013 עד מועד הגשת הצעתו במכרז. מתוכן לפחות 2 עבודות עבור רשויות מקומיות או גופים ציבוריים בהיקף מצטבר של 1,000,000 ₪ (מיליון ₪ )לא כולל מע"מ, כ"א.
 
בברכה 
אינג' אבי היקלי 
מנכ"ל הקפ"ד
 
שינוי גודל גופנים