הפסקת פעילות הסירות והקיוסק באגם דימונה בתקופת החורף

לאור מזג האוויר והמעבר לשעון חורף תופסק פעילות סירות הפדלים והקיוסק באגם דימונה עד לחודש אפריל 2020. 

האגם על מתקניו השונים ימשיך להיות פתוח לציבור הרחב במשך כל ימות השבוע.

שינוי גודל גופנים