הבהרה – הארכת מכרז מס' 31/2019


הקרן לפיתוח דימונה מודיעה בזאת על דחיית מכרז מס' 31/2019 –  הובלה ואספקה פנסי תאורה למגרש סינטטי, לתאריך 29/7/2019 יום ב' בשעה 14:00 .
פתיחת המכרז בו ביום בשעה 14:15 .

בברכה,
אינג' אבי היקלי
מנכ"ל הקפ"ד

שינוי גודל גופנים