הארכת מכרז מס' 94/2018

הקרן לפיתוח דימונה מודיעה על הארכת מכרז מס' 94/2018 – הקמת שצ"פ דרומית לאגם פארק בן גוריון, דימונה, עד לתאריך 26/2/2019 בשעה 14:00.

פתיחת המכרז באותו היום בשעה 14:15. שאלות הבהרה ניתן להגיש עד לתאריך 4/2/2019.

 

בברכה,

אינג' אבי היקלי

מנכ"ל הקפ"ד

שינוי גודל גופנים