הודעה לחיילים תושבי העיר

חייל/ת

במסגרת ניסיון של הקפ"ד לספק מענה לחיילי צה"ל בשירות סדר ובקבע במרכז הרפואי מיראז', ובהיעדר פתרון חלופי, החל מתאריך 1/8/2018 ינתנו שירותי רפואה במוקד הרפואי מיראז בשעות הפעילות של המוקד.
השירותים הרפואיים שינתנו הינם השירותים שניתנים למבוטחי כל קופות החולים עפ"י ההסדר עימם.
עלות השירות הינה 89 ש"ח לביקור בימי חול, שבת ומועדים.
הביקור מתייחס אך ורק לטיפול, בדיקת רופא ומתן בדיקות ואינם כוללים אישורי מנוחה/חופשה כגון: גימלים או ביתים.
הערה: האישורים אינם מוכרים ע"י מוסדות צה"ל.
האמור הינו לתקופה זמנית עד ליום 31/12/2018 אשר בסיומה תבחן שנית ההנחיה דלעיל,הקפ"ד פועלת באינטנסיביות למציאת פתרון קבוע מול צה"ל אשר יתן מענה לחיילי צה"ל בשירות סדיר ובקבע.