הבהרות – מכרז מס' 64/2018 – תכנון ,אספקה ,הובלה והתקנת מתקן אקסטרים

  • סגירת המכרז נדחתה ליום א'- 16/9/2018 בשעה 14:00 .פתיחת המכרז באותו היום בשעה 14:15 .
  • יש להגיש ערבות בנקאית בסך 500,000 ₪ בתוקף עד 16/1/2019 .
  • רכישת מסמכי המכרז החל מ-14/8/2018 .

בברכה,

אינג' אבי היקלי

מנכ"ל הקפ"ד