דבר המנכ"ל

הקפ"ד – הקרן לפיתוח דימונה הינה תאגיד עירוני בשליטה מלאה של עיריית דימונה.
הקרן פועלת מעל לשלושה עשורים בפיתוח העיר דימונה כזרוע הביצועית של העירייה, ובין היתר אמונה על תכנון וביצוע של תשתיות, שכונות מגורים, פיתוח וניהול אזורי תעסוקה ופיתוח נכסי העירייה.

הקרן מנוהלת על ידי צוות מקצועי ואיכותי ומונה כ-450 עובדים. במסגרת אחריותה מצויים מוסדות עירוניים מרכזיים כגון המרכז לגיל הרך, הקאנטרי העירוני, האגם, חדר המיון הקדמי, מועדונית צמרת וניהול מערכת אבטחת מוסדות חינוך ברחבי העיר.

הקפ"ד מקפידה לפעול ביעילות וחסכון תוך שמירה והקפדה על רמת הביצוע הגבוה ביותר, ולצורך כך שוכרת את שירותיהם של בעלי המקצוע המובילים במשק הישראלי בתחום ניהול הפרויקטים, האדריכלות ויועצים שונים.

בכל יום ובכל שעה אתרים רבים ברחבי העיר רוחשים פעילות של פיתוח ובינוי בתחומים שונים ובאזורים שונים של העיר. פעילות זו לטובת תושבי העיר ורווחתם היא מקור גאוותנו.

הקרן לפיתוח דימונה מובילה את ביצוע הסכם הגג שנחתם בינואר 2018 עם משרד השיכון, ואשר במסגרתו עתידים להבנות בעיר 30,920 יחידות דיור במספר שכונות חדשות. נוסף על יחידות הדיור החדשות יוקמו בעיר גם מוסדות ציבור, וביניהם בתי כנסת, בתי ספר וגנים, מתנ"סים ואולמות ספורט. כלל תקציב ההסכם מסתכם בכ-5 מיליארד ש"ח, מתוכם העבודות לפיתוח השכונות החדשות מוערכות בכ-4 מיליארד ש"ח, עלות מוסדות הציבור מוערכת בכ-580 מיליון ש"ח ולעבודות שדרוג ישן מול חדש הוקצו כ-340 מיליון ש"ח.

כפי שהינה עושה זאת כיום, בטוחני כי גם בעתיד תשכיל הקרן לפיתוח דימונה להמשיך ולבסס את מעמדה כעמוד תווך בעשייה העירונית ותתמודד בהצלחה עם האתגרים הרבים שעוד צפויים לה.

בע”ה נעשה ונצליח,

אינג' אבי היקלי

מנכ”ל