מספר מכרז #33/2024
דרושים
תאריך גמר 19/05/2024

מורה להוראה מותאמת

כפיפות: מנהלת תוכנית 360

היקף משרה: חלקית

תיאור התפקיד ותחומי אחריות:

לימודי הוראה מותאמת לילדי כיתות א'-ו' ומועדוניות במרכז למידה 360.

כישורים והשכלה נדרשים:

  • תעודת לימודי הוראה מותאמת.

ניסיון תעסוקתי:

  • ניסיון בעבודה והוראה עם אוכלוסייה בסיכון וצרכים מיוחדים

אופן הגשת המועמדות:

יש להוריד את השאלון האישי מהאתר ולצרף אותו עם יתר המסמכים להגשה.

מועמדות יש להגיש עד לתאריך  19/05/2024 עד השעה 12:00 במייל:  shirlio@dimona.muni.il  או באתר הקפ"ד (תחת לשונית מכרזים – דרושים) – www.kapad.co.il.

יש לצרף להגשה קורות חיים, שאלון אישי, תעודות השכלה, מכתבי המלצה (אם יש), אישורי העסקה וצילום ת.ז + ספח. במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, צוות הגיוס יצור עמך קשר להמשך התהליך.

יש לצרף אישורי העסקה – מורידים מאתר ביטוח לאומי בצורה הבאה: נכנסים בגוגל לאתר ביטוח לאומי לאזור האישי- אישורים- אישור תקופת ביטוח ומעסיקים או ניגשים ישירות לביטוח לאומי-

ככל והניסיון הנדרש נצבר במקום שאיננו מפרסם המכרז.

הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה.

רק מועמדים מתאימים יענו.

המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

במקרה של מועמדים בעלי נתונים שווים, עדיפות תינתן: ליוצאי העדה האתיופית, לנשים ולמועמדים עם מוגבלויות.

הגש מועמדות