מספר מכרז #62/2021
דרושים
תאריך גמר 19/01/2022

בודק/ת תכניות (בקשות להיתרי בניה)

תיאור המשרה: בודק/ת תכניות (בקשות להיתרי בניה) למנהלת הסכם הגג

תיאור התפקיד:

  • בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה בוועדה המקומית, בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו, ובהתאם למדיניות הוועדה המקומית ולהנחיות מהנדס העיר.

השכלה:

  • מהנדס/ת בניין או בעל תואר באדריכלות ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך. רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

או

  • הנדסאי/ת אדריכלות/ בניין רשום בפנקס ההנדסאים/ טכנאים.

ניסיון:

  • מהנדס/ת בניין או בעל תואר באדריכלות ,ניסיון מקצועי יהווה יתרון – בתחום התכנון, עדיפות לניסיון בתכנון ערים/ מבנים.
  • לבעלי השכלת הנדסאי/ת אדריכלות/בניין נדרש ניסיון מקצועי של 2 שנים לפחות בתחום התכנון, עדיפות לניסיון בתכנון ערים/ מבנים.

דרישות נוספות:

  • עדיפות לבעלי ניסיון קודם בתחום בדיקת בקשות להיתרי בניה במוסד תכנון.
  • עדיפות לבוגרי קורסים המוכרים על ידי משרד הפנים, ומיועדים לעובדים בוועדות המקומיות ו/או לבודקי בקשות להיתרי בנייה.

מועמדות יש להגיש עד לתאריך 19/01/2022 בשעה 12:00 במייל shirlio@dimona.muni.il

או באתר הקפ"ד (תחת לשונית מכרזים-דרושים) – www.kapad.co.il

יש לצרף להגשה קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת.ז + ספח. במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, צוות הגיוס יצור עמך קשר להמשך התהליך.

הועדה שומרת לעצמה את הזכות לזמן לוועדת מכרזים רק את 5 המועמדים המובילים שיבחרו על סמך הקורות חיים בלבד.

רק מועמדים מתאימים יענו.

הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה.

הגש מועמדות