ביטול מכרז הסקייט פארק

בצל משבר הקורונה העולמי ,וההבנה כי בעת הזו הספקים אינם יכולים ליצור התקשרויות מול הגורמים הרלוונטיים בחו"ל ,ובהתאם להחלטת ועדת המכרזים מיום 22/3/2020 הקרן לפיתוח דימונה מודיעה בזאת על ביטול המכרז .