הבהרה –מכרז 10/2019

הבהרה – מכרז 10/2019- תכנון וביצוע הקמת שירותים לקהל מלתחות לשחקנים וחדרי שופטים אצטדיון סינתטי דימונה:

בסיווג הקבלני נפלה טעות. ביום הגשת ההצעות על המציעים להיות רשומים בספר הקבלנים ענף בנייה ג'-1 או ענף בנייה טרומית 140 ג'-1 (ולא ג' -3).

שינוי גודל גופנים